ul. Stefana Żeromskiego 13, 55-020 Żórawina

+48 609 330 599

Oferta

Oferta

USŁUGI BRUKARSKIE | PRACE ZIEMNE

 

 • Prace ziemne oraz utylizacja gruntu pod przyszłą nawierzchnię
 • Dostarczenie niezbędnych materiałów oraz wykonanie stabilnej podbudowy
 • Nawierzchnie z kostki betonowej wszelkiego rodzaju
 • Nawierzchnie z kostki granitowej
 • Opaski (rolki) żwirowe wokół budynku
 • Murki ogrodowe
 • Schody z kostki, obrzeży, palisad
 • Nawierzchnie i alejki z grysu

Oferta

USŁUGI OGRODNICZE | ODWODNIENIA | USŁUGI MINIŁADOWARKĄ

 

 • Równanie oraz plantowanie działek, ogrodów
 • Rozluźnianie gruntu piaskiem
 • Wykonanie trawników z rolki
 • Oddzielenia trawników od nasadzeń, np. kostką granitową
 • Nasadzenia bylin, krzewów i drzew
 • Transport roślin oraz materiałów na ogród
 • Zakładanie studni chłonnych oraz sączków drenarskich
 • Zakładanie i regulacja spustow rynkowych
 • Zakładanie skrzynek chłonnych w glebie
 • Równanie terenów profesjonalną i wielofunkcyjjną miniładowarką
 • Utylizacja kamieni i guzów pobudowlanych
 • Przewożenie żwirów oraz ziemi w miejsca trudno dostępne